น้ำปลา โพสต์เมื่อ 2019-4-25 10:05:32

โปร 1500/ 2ครั้ง มีห้องลาดพร้าว ID: sasa_8989 ( ญ แท้ 100% ) อายุ 30+ สูง 162/48 สัดส่วน 33-26-35 ❌ข้อห้ามไม่สด ❌ไม่ก้น ❌ไม่แตกปาก ❌ไม่อาบน้ำให้ ❌ไม่รับของทำมา ❌ไม่รับฝั่งมุกอ ❤ไม่รับนัดล่วงหน้านะคะ (ขอคนที่พร้อมมา ) ได้เลย ) ❤ห้ามต่อราคา ❤ไม่ร

โปร 1500/ 2ครั้ง มีห้องลาดพร้าวID: sasa_8989 ( ญ แท้ 100% )อายุ 30+   สูง 162/48 สัดส่วน 33-26-35 ❌ข้อห้ามไม่สด ❌ไม่ก้น ❌ไม่แตกปาก ❌ไม่อาบน้ำให้❌ไม่รับของทำมา ❌ไม่รับฝั่งมุกอ
❤ไม่รับนัดล่วงหน้านะคะ (ขอคนที่พร้อมมา ) ได้เลย )
❤ห้ามต่อราคา
❤ไม่รับนอกพื้นที
❤ไม่รับลูกค้าที่ดื่มของมึนเมา
❤ไม่รับค้างคืน

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: โปร 1500/ 2ครั้ง มีห้องลาดพร้าว ID: sasa_8989 ( ญ แท้ 100% ) อายุ 30+ สูง 162/48 สัดส่วน 33-26-35 ❌ข้อห้ามไม่สด ❌ไม่ก้น ❌ไม่แตกปาก ❌ไม่อาบน้ำให้ ❌ไม่รับของทำมา ❌ไม่รับฝั่งมุกอ ❤ไม่รับนัดล่วงหน้านะคะ (ขอคนที่พร้อมมา ) ได้เลย ) ❤ห้ามต่อราคา ❤ไม่ร