Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 12:15:34

มาใหม่ อายุ21 สะอาด บริการดี ไม่เร่ง ตรงปก จ่ายหน้างาน (กิ่งแก้ว)

มาใหม่ อายุ21 สะอาด บริการดี ไม่เร่ง ตรงปก จ่ายหน้างาน (กิ่งแก้ว)


ชื่อ แพรว ค่ะ(หญิงแท้ นมแท้ )
ตัวจริง รับงานจริง ตรงรูป 100%
อายุ 20 ปี สูง 158 น้ำหนัก 51
สัดส่วน D38-27-35 ผิวขาว


✖️ข้อห้าม - ไม่รับเอาก้น ไม่รับเอาสด ไม่รับงานนอกสถานที่ ไม่รับงานค้างคืน ไม่รับสวิง
ค่าขนม 1300/1น้ำ 1ชม.เบิ้ลคิดเพิ่ม
1000
รวมห้องแล้วค่ะ (พกถุงยางมาเองนะค่ะ)
สนใจนัดโทร : 0820438211
Line Id.      : preaww33
https://www.picz.in.th/image/20-05-12-21-46-49-663-deco.UJG8pg

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 12:17:47

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 12:25:55

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 12:30:19

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 12:37:20

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 13:02:21

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 13:07:54

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 13:12:42

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 13:19:20

ว่าง

Zzxxqq67 โพสต์เมื่อ 2020-6-10 13:46:55

ว่าง
หน้า: [1] 2 3 4
ดูในรูปแบบกติ: มาใหม่ อายุ21 สะอาด บริการดี ไม่เร่ง ตรงปก จ่ายหน้างาน (กิ่งแก้ว)